Kvinnligt nätverk - Stella

Nätverket Stella syftar till att utveckla kvinnor på ledande funktioner inom NCC. Inom nätverket finns möjligheten att utbyta både yrkesmässiga och personliga erfarenheter av att arbeta inom byggindustrin. Koncernvisionen kräver en ökad satsning på kvinnor. Stella är en väg.

Verksamheten bedrivs i praktiken i regionala nätverk, som vart och ett leds av två eller fler coacher. Varje nätverk bestämmer sitt eget program, där medlemmarna har stora möjligheter att påverka programmet. De regionala nätverken träffas regelbundet. Studiebesök, gruppdiskussioner, projektarbeten och föredrag varvas efter deltagarnas önskemål.