Befattningsspecifika program

Utbildning är ett viktigt komplement till den utvecklingen du får dagligen genom utmanande projekt. Vi har ett stort urval av vidareutbildning inom många olika inriktningar och din utbildningsplan är individuellt anpassad. Särskilt stolta är vi över våra befattningsspecifika program.

Arbetsledarskolan

NCC:s arbetsledarskola är en 2-årig utbildning för yrkesarbetare som vill gå vidare i karriären. Under utbildningen varvas 3-5 lärarledda utbildningsdagar i månaden med arbete på arbetsplatsen. Även självstudier ingår i utbildningen.

Platschefsprogrammet

Programmet erbjuder medarbetare möjlighet att under ett år utbilda sig till platschef. Det är uppbyggt på nätverksträffar med teoriblocken ledarskap, kund/kvalitet, arbetsmiljö, ekonomistyrning och juridik. Mellan träffarna gör deltagaren praktik som platschef. I utbildningen ingår också ett mentorprogram.

NCC Project Management Academy

Akademin erbjuder program för medarbetare som vill utvecklas inom projektledning och projekteringsledning i alla typer av byggprojekt. Programmet fokuserar på utbildning, best practice, nätverkande och kunskapsöverföring.