Årsstämma 2020

NCC:s årsstämma hålls i Stockholm onsdagen den 1 april 2020.

Aktieägare i NCC som vill sända förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 är välkommen att göra detta till följande e-postadress: valberedningen@ncc.se

Förslag emotses senast den 2 januari 2020 för att valberedningen ska kunna behandla dem på ett konstruktivt sätt.

Den valberedning som utsågs vid årsstämman 2019 har följande sammansättning:

  • Viveca Ax:son Johnson (ordförande)
  • Simon Blecher, Carnegie Fonder
  • Anders Oscarsson, AMF/AMF Fonder
Bild på Ann-Marie hedbeck, chefsjurist NCC Group.
Ann-Marie Hedbeck

Head of Legal & Risk, NCC Group