NCC Projektering - version 1.0

Organisationen BEAst har tillsammans med NCC, Skanska, Veidekke, Peab och JM tagit fram en branschgemensam standard för att digitalisera och standardisera hanteringen av system- och bygghandlingar. Projektet har finansierats av SBUF.

Stödverktygen för att hantera granskningskommentarer och samverkan i realtid med alla projektdeltagare genom Bluebeam Studio Session finns via Bluebeam Revu Extreme.

Nedan kan du som inbjuden deltagare:

 • Introduktion och guider till effektivare granskning
 • Bluebeam Revu profil med markeringsverkyg för granskningskommentarer och statushantering
 • PDF Guidelines med exempel för att säkerställa tekniska kvalitén i handlingarna inför granskning
 • Skapa granskningspaket med hyperlänkar och sökbar text

Inbjudan till projektets granskning via Bluebeam Studio Session kommer från respektive ansvarig projekteringsledare.

Videoguider - version 1.0

Guiderna är även anpassade för mobila enheter.

Projektör och deltagare i granskning:

 1. Kom igång     05:00 min
 2. PDF Guidelines med exempel    09:00 min
 3. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme    10:00 min
 4. Granskningsprocessen    17:00 min
 5. Deltagare i granskning    06:00 min

Projekteringsledare för granskning:

 1. Kom igång     05:00 min
 2. PDF Guidelines med exempel    09:00 min
 3. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme    10:00 min
 4. Granskningsprocessen    17:00 min
 5. Förberedelse av granskningshandlingar    06:00 min       
 6. Starta granskning    05:00 min
 7. Deltagare i granskning    06:00 min
 8. Avsluta och arkivera    03:00 min