NCC Projektering

BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard för att digitalisera och standardisera granskning av system- och bygghandlingar under projekteringen. Version 2.0 lanserades den 1 oktober 2019, uppdaterad med förbättringsförslag och erfarenheter från genomförda projekteringar.

Organisationen BEAst med medlemmarna JM, NCC, PEAB, Skanska och Veidekke arbetar för att införa standardiseringar och digitala processer för system- och bygghandlingar. Detta för att förenkla den omfattande manuella hanteringen av handlingar i byggprocessen och underlätta samverkan att säkerställa produkten till kund. Framtaget med stöd av SBUF.

Programvaran Bluebeam Revu Extreme används med stödfunktionen Bluebeam Studio Session för att hantera granskningskommentarer och för att samverka i realtid med alla deltagare. Inbjudan till projektets granskning i Bluebeam Studio Session kommer från respektive ansvarig projekteringsledare.

Nedan hittar du:

 • Introduktion och guider till standarden för effektivare granskning
 • Bluebeam Revu granskningsprofil med stämplar, markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering
 • Anvisning för att säkerställa kvalitén när handlingarna skapas som PDF:er

Videoguider - version 2.0

Projektör och deltagare i granskning:

 1. Kom igång    05:00 min
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme    10:00 min
 3. Introduktion BEAst Effektivare Granskning 2.0    17:00 min
 4. Deltagare i granskning    06:00 min

Projekteringsledare för granskning:

 1. Kom igång     05:00 min
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme    10:00 min
 3. Introduktion BEAst Effektivare Granskning 2.0   17:00 min
 4. Förbereda granskningshandlingar    06:00 min       
 5. Starta granskning    05:00 min
 6. Deltagare i granskning    06:00 min
 7. Avsluta och arkivera    03:00 min
 8. Användartips    08:00 min

Anvisning när handlingar ska skapas som PDF:er:

 1. BEAst PDF Guidelines 2.0 med exempel    19:00 min